02.10.2023 - Safir Şehir Portalı & Firma Rehberi Teması
REKLAM ALANI

Fizikî Rahatsızlıklarda Bilinçaltı Paklık

“Bedensel Rahatsızlıkların Duygusal Karşılığı” BİLİNÇALTI PAKLIK Bedensel rahatsızlıkların oluşmasının en kıymetli sebebi aslında hislerin …

Fizikî Rahatsızlıklarda Bilinçaltı Paklık
REKLAM ALANI

lar: Sıkıntı, kalp kırıklığı, endişe, kayıp, hüzün reddedilme, ıstırap, hüzün, incinme. Yaşama yahut ölmeye dair kaygı, sevginin bloke edilmesi, alma ve verme ortasındaki dengesizlik.

Akciğerler:

Akciğerler bedenimizde akan kanın temizliğinden sorumlu organlardır. Nefes yoluyla aldığımız oksijenin kana yayılmasını sağlarken kandaki karbondioksiti de dış ortama vermemizi sağlar.

Bilinçaltı Paklık

Biriken hisler düzgün tabir edilemeyince: Öfkeye ve endişeye bağlı astım, ağrılı öksürük, halsizlik, isteksizlik.

Mide:

Bedenimizin hayatını sürdürebilmesi için gereksinimi olan enerjiyi yani besinleri aldığımız ve işlediğimiz organdır. Besin hususlarının birçoklarının sindirimi burada başlar ve ince bağırsakta devam eder.

Bilinçaltı Paklık

Geçmişimizden bu yana saplantı olarak bizi takip eden fikirler ve hisler midemizi olumsuz etkileyen en değerli ögelerdir. Değişmeye karşı olan direnç, kabullenememe, kızgınlık, kabullenilmeme ve gibisi hisler midenin fazladan asit salgılamasına sebep olur. Bu şikâyetler ilerleyen periyotlarda ülsere dönüşebilir.

İnce Bağırsaklar:

İnce bağırsaklar mideden sonra besinlerin sindirim esnasında uğradığı ikinci duraktır. Midede kısmi olarak sindirilmiş olan besinlerin birçoklarının sindirimi burada devam eder. Kimyasal olarak pankreastan salgılanan safra sıvılarıyla sindirilen besinler buradan kalın bağırsağa iletilir.

Kalın Bağırsaklar:

Kalın bağırsak sindirimin son basamağı olup besin tortusunda kalan son minerallerin, vitaminlerin ve suyun emiliminin yapıldığı organdır.

Bilinçaltı Paklık

Karın bölgesinde biriken duygusal bloklar: Güzel tabir edilmeyen dehşet ve kızgınlık hislerinin ve suçluluk hissinin en çok ziyan verdiği organlar alt karın bölgemizde yer alan ince ve kalın bağırsaklarımızdır.

Karaciğer:

Bedenimizdeki en büyük organ karaciğerdir. Bedenimize giren tüm ziyanlı unsurlardan, sindirim enzimlerinin birçoğundan ve bedenimizin kimyasal istikrarının değerli bir yüzdesinden karaciğer sorumludur. Fazla besinleri yağa çevirerek depo eder ve açlık durumunda kullanılmak üzere saklar.

Biriktirilen duygusal bloklar: Endişe ve kızgınlık hisleri uzun vadede bizimle beraberse karaciğerde birikir.

Safra Kesesi:

Karaciğerin çabucak alt kısmında yer alan safra kesesi sindirim sisteminin değerli bir modülüdür. Karaciğerde üretilip sindirim esnasında salgılanmak üzere burada biriktirilen safra sıvısı, bedenin kimyasal sindiriminin en değerli modülüdür. Yağları ve proteinleri yıkmaya yardımcıdır.

Biriktirilen duygusal bloklar: Öfke, hüzün, kızgınlık, acı ve külfet

Pankreas:

Pankreas, karaciğerde üretilen ve safra kesesinde depolanan safra sıvısını sindirim yoluna salgılayarak besinlerin kimyasal olarak sindirilmesini sağlayan değerli bir sindirim organıdır. Ayrıyeten insülin ve glukagon hormonları sağlayarak kandaki şeker seviyesinin korunmasına yardımcı olur.

Biriktirilen duygusal bloklar: Ömürden alınan keyif ve yaşama olan bağlılık azalır.

Dalak:

Bedenin kan üretiminde ve deposunda değerli bir yere sahiptir.

Biriktirilen duygusal bloklar: Geçmişe dair bitirilmemiş şeylerin ziyan verdiği bölgedir. Geçmiş ile bu formda bir bağ kurmak da kişinin hayatına ziyan verebilir.

Böbrekler:

Böbrekler bedenin su istikrarını ve yoğunluğunu müdafaaya ve ziyanlı hususları bedenden su ile seyrelterek uzaklaştırmaya çalışır. Kanın süzülmesi, su ölçüsünün sabitlenmesi ve vücudun asit istikrarının sağlanması böbreklerin vazifelerindendir.

Adrenallerde/ böbreklerde biriktirilen duygusal bloklar: Bedenin travma noktası olan böbrek üstü bezleri böbreklerin bir modülü olup his durumumuzdan böbreklerle birlikte etkilenirler. Adrenalin hormonunun salgı noktası olan bu bezler sempatik hudut sistemini uyarır ve bu türlü etkilenme durumlarında önemli bir artışa sebep olabilir. Bu üzere durumların kesinlikle tedavisi gerekmekle birlikte bedene verebileceği çeşitli ziyanlardan da korunmak gerekir.

Endokrin Bezlerimiz:

Epifiz: Epifiz bezi bedenin iç hareketleri e iç istikrarı ile ilgilenir ve çeşitli salgılarla bedenin hormon istikrarının korunmasına ve sistemin sürdürülmesine yardımcı olur.

Hipofiz: Hipofiz bezi bedenin orkestra şefi olarak bilinen bir bez olup tüm hormonların salgılarının istikrarının korunmasından sorumludur. Öteki bezleri uyararak bedenin hormon tertibini sağlar ve bilhassa cinsel hormonların salgılanmasında değerli bir yere sahiptir.

Tiroit: Tiroit bezi bedenin metabolik seviyesinin sabit tutulması ve büyüme hormonlarının salgılanmasından sorumludur.

Timüs: Timüs bezi lenf sisteminin kıymetli bir bileşenidir. T lenfositlerini üretebilme kapasitesiyle bilinir. T lenfositleri kanserli hücreleri tanıyıp onlara saldırabilecek hücrelerden birisidir.

Adrenal Bezleri: Adrenal bezler böbrek üstü bezleri olarak da bilinirler ve bedenimizde kıymetli bir misyona sahiptirler. Tehlike detektörü olarak tanımlayabileceğimiz bu bezler hayati bir tehlikeye girebileceğimizi hissettiği anda adrenalin hormonunun salgısını artırır ve bedenin büsbütün uyanık ve etrafının farkında olmasını sağlar.

Yumurtalıklar, Testisler: Bedenin üreme hormonlarının bir kısmından ve üreme hücrelerinin üretiminden sorumlu olan bezlerdir. Dişilerde yumurtalık, erkeklerde testis olarak varlıklarını sürdürürler.

Biriktirilmiş Hislerin Daha Diğer Bulundukları Yerler

Baş:

Beynimizi içerisinde barındırması sebebiyle aslında vücudumuzun idare merkezinin bulunduğu yerdir. Geçmişten günümüze yaşadığımız her şeyin kaydının tutulduğu ve fizikî, duygusal hatta ruhsal olarak yaşanmışlıkların biriktirildiği yerdir. Bu manada sağlıklı tutulması açısından hislerin doğruca yaşanması ve bastırılmaması değerlidir. Zira yaşanmamış yahut yarım kalmış her şey başımızda birikir. Buna bağlı olarak yaşanan gerilim, keder, kabullenememe gibisi hislerin birinci ziyan verdiği alanlardan birisidir. Baş ağrıları kimi vakit bu sebeplerden ötürü ortaya çıkar.

Gözler:

Gözler bedenimizden dünyaya açılan pencereler olarak başımızın içine yerleştirdiğimiz her şeyin birinci algı merkezidir. Bayanlarda ve erkeklerde cinsel hormonların salgıladığı ve üreme hücrelerinin üretildiği bezlerle irtibatlıdır. Gözyaşı kanallarını barındırması sebebiyle de his durumundan çarçabuk etkilenir.

Kulaklar:

İşitme merkezi olarak dış dünyadan ses yoluyla aldığımız her türlü bilginin birinci ulaştığı organdır. Duymak istediğimiz yahut istemediğimiz her şeye kulak aracılığıyla maruz kalabildiğimiz için his durumumuzu belirlemede de kıymetli bir yere sahiptir. Ayrıyeten yarım daire kanalları ve östaki borusu sayesinde bedenimizin basınç istikrarını ayarlar.

Boğaz:

Kendini söz etme, ses üretme ve irtibatı bu aracılıkla kurmak için kullandığımız birinci organdır. Söyleyeceklerimizi söz etmede kullandığımız için his dünyamıza tesiri büyüktür.

Boyun:

Başımıza ve duruşumuza dayanak olma niteliği taşıyan, hareket sisteminin ve omuriliğin değerli bir modülünü oluşturan organdır. Beyinden bedene giden sonlar bu noktadan geçer ve bu manada boyun kıymetli bir fonksiyona sahiptir.

Bağırsak Bölgesi:

Sindirim sisteminin kıymetli bir kesimi olan bağırsak bölgesi bedenin gerilime maruz kaldığında en çok etkilenen bölgelerinden birisidir. Kabızlık, diyare ve gibisi zahmetler gerilim halinde ortaya çıkar ve ilerleyen durumlarda daha ağır hasarlar bırakabilir.

Yumurtalıklar/ Rahim:

Bayanların üreme hücrelerinin üretildiği, hamilelik ve aylık döngü süreçlerinin gerçekleştiği organlar olup, bayanlarda gerilim ve kederden en çok etkilenen bölgelerden birisidir. Adet döngüsünün değişmesi gibi etkilerle ortaya çıkabilecek olan suçluluk, öfke, stres ve benzeri duygular, ciddi durumlara da yol açabilir.

Mesane:

Böbreklerden süzülen atıkların vücuttan uzaklaştırılmadan önce depo edildiği alandır.

Prostat:

Erkeklerin boşaltım sisteminin bir parçası olan bu organ çok hassastır ve erkek bedeninde oluşan olumsuzluklardan ilk etkilenen alanlardan birisidir.

Kalçalar:

Vücudun bel ile birlikte ele alındığında en önemli destek ve ayakta durabilme mekanizmasıdır. Hareketlerimizin büyük bir çoğunluğu burada bulunan kemiklerle gerçekleştirilir.

Dizler:

Vücudumuzun ağırlığının eşit olarak dağılmasını ve hareketinin kolaylaşmasını sağlayan yapılardır.

Bilekler:

Düşünme, inceleme ve analiz etme konusunda ipuçları sağlar.

Ayaklar:

Yürümemiz ve dengede durabilmemiz açısından çok önemli bir yere sahip olan yapılardır. Bedenin ağırlığını eşit olarak yere dağıtırlar bu sebeple hareket ederken zorlanmamıza engel olurlar. Ayrıca toprakla teması halinde bedenimizde bulunan fazla negatif enerjiyi atmamıza yardımcı olurlar.

Omuzlar:

Yaşama bağlı olarak yüklerin taşınmasını ve sorumlulukları simgeleyen bir anlama sahiptir. İnanışa göre kendi yaşamımızdaki duygusal yani manevi yükler sol omuzda, maddesel yani maddi yükler de sağ omuzda taşınır.

Üst Sırt:

Üst sırt da yine omuzda yapılan ayrım gibi sağ ve sol şeklinde bir nitelendirme ayrımına sahiptir. İnanışa göre sağ omuz kızgınlık ve türevi duyguları taşırken sol omuz hüzün ve üzüntü benzeri duyguları taşır.

Alt Sırt:

Alt sırt, üst sırt gibi bir ayrıma sahip olmamakla birlikte daha çok cinsellikle ilgili biriktirilmiş olan duyguların taşındığı bir alandır.

Kuyruk Sokumu:

Yaşama dair hayatta kalma, başarıya ulaşma, canlılığı sürdürme ve benzeri hayatsal ve içsel korkuların yer aldığı bölgedir.

İnsan yapısı itibariyle duygu durumu, beden durumu ve ruh durumu olarak üç kısımdan oluşur. Bu kısımlar birbirlerine bağlı olarak hareket eder ve birinin bozulması diğerlerini de olumsuz bir şekilde etkiler. Örneğin, psikolojik yapının bozulması bedensel hastalıklara yol açabileceği gibi ruh durumunun dengesizleşmesi de psikolojik sıkıntılara yol açabilir. Bilinçaltında biriken olumsuz duygular biriktikçe vücuda zarar vermeye ve bedenin en savunmasız olduğu fiziksel noktadan ona da saldırmaya başlarlar. Aslında fiziksel tedavilerle düzeltilmeye çalışılan bu problemlerin ana kaynağı kimi zaman bilinçaltında veya üstünde güncel olarak maruz kalınmış olan veya birikmiş olan sıkıntı ve stresin bir nevi ortaya çıkma ve kendini gösterme biçimidir. Bu sebeple kimi zaman fiziksel tedavinin yanı sıra terapi ve duygularını tanıma da hastaların tedavi edilme sürecini kolaylaştırır.

Bizlere düşen de duygu durumu, beden durumu ve ruh durumu olarak nitelediğimiz kol kola gezen üç kardeşin birinde çıkan sıkıntının diğerlerini de aynı şekilde olumsuz etkileyeceğini bilmek ve bunlardan birisinde meydana gelen hasarı tedavi etmek için önceden terapiste, psikoloğa, psikiyatriste veya doktora mutlaka görünmek. Unutmamalı ki bilinçaltı dünyamızdan haberdar olduğumuz ve onunla iş birliği içinde olduğumuz sürece, fiziksel bedenimiz de bundan olumlu etkilenecektir.

Bu yazının telif hakkı Adil Maviş’e aittir. Kaynak gösterilerek yayınlanabilir. Makaledeki bilgilere dayanarak herhangi bir teşhis ve tedavi uygulanamaz. Adil Maviş kendi geliştirdiği ve kişinin içsel dinamiklerini en üst seviyede kullanılabilmesine dayalı koçluk ve bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda alacağınız hizmet teşhis ve tedavi kapsamında değildir. 

Kaynak Site Adı
Doktor Takvimi
https://www.doktortakvimi.com/blog/fiziksel-rahatsizliklarda-bilincalti-temizlik

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ