24.09.2023 - Safir Şehir Portalı & Firma Rehberi Teması
REKLAM ALANI

Piyasadan haberler

ADESE Şirketin iki bağlı ortaklığının Şirket bünyesinde birleşmesi hakkında KAP’ta yer alan detaylı paylaşım ADESE, ITTFH Şirketin …

Piyasadan haberler
REKLAM ALANI

almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına ve esas sözleşme madde tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

BANVT

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda TEK GIDA-İŞ sendikasına yetki yazısı verildiğine ilişkin özel durum açıklaması 16.12.2020 tarihinde yapılmıştı. Söz konusu yetki yazısına karşı Banvit ve Banvit’in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatılmıştır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.    RTALB

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamınd RTALB.E paylarında 23/12/2020 tarihli işlemlerden  (seans başından) 06/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   ARZUM

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 15.302.446 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 32.210.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Şirketin halka arz edilen payları, 24/12/2020 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da  17 TL/pay baz fiyat ve “ARZUM.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.   HLGYO

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. maddesi çerçevesinde, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) payının piyasasında Yönerge’nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 23/12/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 22/06/2021’dir.Yatırımcı Adı ve Soyadı: ALFADAĞ MADENCİLİK İNŞAAT A.Ş.        MKK Sicil Numarası: 45598662

BORSA İSTANBUL A.Ş.   SNPAM

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SNPAM.E payları 23/12/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.·

 

DERAS

Şirket Yönetim Kurulu 17.12.2020 tarihli 2020/25 sayılı kararıyla ”Yenilenebilir Enerji Sektöründe ” yeni iş olanaklarının araştırılmasına karar vermiş ve bu konu ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan TANERİ ve Riskin Erken Saptanması Komistesini görevlendirmişti. Komite ve Sayın TANERİ raporlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur. Rapor neticesinde Yönetim Kurulu Yenilenebilir Enerji Sektöründe bir İştirak kurma çalışmasına başlanması için ilgilileri görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili karar ve rapor KAP’ta paylaşılmıştır.

DZGYO

Şirket portföyünde bulunan, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Mevki’sinde konumlu, tapu kütüğünde 265 ada, 6 parselde ana gayrimenkulde konumlu, ekli 25.12.2019 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre toplam KDV dahil 5.156.600 TL ekspertiz değeri olan  E Blok içerisinde yer alan 4 ve 5 nolu bağımsız bölümler 22.12.2020 tarihinde  KDV dahil 6.018.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.

EKGYO

Şirket projelerinden Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. taahhüdü altında bulunan Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’nde 6434/2, 6435/1 ve 6436/1 Parseller Konut, Ticaret Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri’nin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 21.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.

GEDIK, INVEO

25 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan “HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanlı şirkete 250.000 Adet A Grubu imtiyazlı pay ve 21.037.500 Adet B Grubu pay karşılığı olmak üzere toplam sermayesinin %85,15′ ine tekabül eden 21.287.500 TL ile iştirak edilmesine karar verilmişti.Şirket “HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” nın kuruluş işlemi tamamlanmış olup, 22.12.2020 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.HiVC, en kısa sürede faaliyete geçecek, ülkemizdeki girişimlere yatırım yapmak ve onlara değer katmak için çalışmaya başlayacaktır.

GUBRF

Şirketin 7 ve 9 Aralık 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile gerçekleştirdiği açıklamalarda Söğüt Maden Projesindeki kaynak ve rezerv büyüklüğü ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.22 Aralık 2020 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Fahrettin Poyraz’ın yazılı ve görsel basına yansıyan değerlendirmelerine ilişkin haber içeriği KAP’ta paylaşılmıştır.

GUBRF

Şirkette İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Mahmut Karaman, 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, 22.12.2020 tarihi itibariyle Şirketdeki görevinden ayrılmıştır.

HLGYO, JCRAV

Sermaye Piyasası Kurulu kredi derecelendirme mevzuatı kapsamında Şirket adına kredi derecelendirme notu alınması amacıyla Şirket ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 22.12.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

ISGYO

Koronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanlarındaki kiracılara, Ocak-Mart 2021 dönemi için, güncel ziyaretçi sayısı ve kiracıların iş hacmine göre; kiracıların geçmiş borçlarını kapatması veya ödeme planına bağlamaları şartıyla ve her bir kiracı özelinde değişen şekil ve tutarlarda kira desteği sağlanması hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesine karar verilmiştir.

ISGYO

Yönetim Kurulunun 22.12.2020 tarihli toplantısında, halihazırda İş Kuleleri, Kule 2’de kiracı olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kira sözleşmelerinin ekspertiz kira değerleri dikkate alınarak bir yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

ITTFH

Şirketin üç bağlı ortaklığının Şirket bünyesinde birleşmesi hakkında KAP’ta yer alan detaylı paylaşım

KAPLM

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Bölüm başkanı olarak Sayın Rafi Kutay CAMGÖZ ‘ün ve üyeliğe Sayın Latife ERDOST’un seçilmesine, karar verilmiştir.

KARSN

Şirketin ticari işler faaliyetlerinde verimliliğini arttırmak amacıyla, Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı; İhracat Genel Müdür Yardımcılığı ve İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere iki ana göreve bölünmüş olup, İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine 22.12.2020 tarihi itibarıyla Sn. Deniz Çetin atanmıştır. Yeni yapılanma ile oluşan İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Şirkete 01.02.2017 tarihinden itibaren Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla sürdürmekte olan Sn. Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu atanmıştır.

KATMR

Şirketin bağlı ortaklığı Katmerciler Profil San. ve Tic. AŞ.’nin 22.12.2020 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantası yapılmış olup, Şirket sermayesinin 500.000-TL’den 7.500.000-TL’ye arttırılmasına, artırıma konu tutar 7.000.000-TL’nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, bu kapsamda şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KONTR

Şirketin,5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezi Belgesi almak üzere, T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürülüğü’ne yaptığı başvuru neticesinde, şirkete Tasarım Merkezi Belgesi verilmesine ve şirketin 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşvik ve  muafiyetlerden mevzuatla belirlenen süreler esas alınarak yararlandırılmasına, karar verildiği şirkete bildirilmiştir.

MAVI

Türkiye’de hazır giyim alanında karbon ayak izini şeffaf bir şekilde açıklayan ilk marka olan Mavi, CDP Türkiye İklim Raporuyla B notu aldı. İlgili raporu ve konuya ilişkin basın bülteni KAP’ta paylaşılmıştır.

RYGYO

Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2079 Ada 1 Parsel’de yer alan 1.800 m2 depolama alanı için şirket ile Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan depo kiralama sözleşmesine ek protokol yapılarak 2 adet kapı ve 2 adet rampa kiralanmasına ilişkin ek sözleşme imzalanmıştır.Kiraya verilen kapı ve rampadan 2 senede 70.000 TL+KDV gelir elde edilecektir.

RYGYO

Şirket portföyünde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2086 Ada 5 Parsel’de yer alan Çayırova 1 nolu deponun üst katında yapılacak bölme duvar imalat ve montaj işleri için, Yiğit Metal Mamülleri İnşaat Plastik Pazarlama San.Tic.Ltd.Şti. ile şirket arasında 30 günde bitirilecek şekilde 360.750 TL+KDV bedel ile İmalat ve Montaj İşleri Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

TUKAS

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Hakkında KAP’ta yer alan detaylı bildirim

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Kaynak Site Adı
Hibya Haber Ajansı
https://hibya.com/piyasadan-haberler-23122009.html

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ