01.12.2023 - Safir Şehir Portalı & Firma Rehberi Teması
REKLAM ALANI

Üniversite Öğrencilerinin Depresyonlarının İncelenmesi

Son yıllarda depresyon tanısı alan, tedavi gören ve depresyon için ilaç kullanan üniversite öğrencilerinin sayısında bir artış gözlenmektedir …

Üniversite Öğrencilerinin Depresyonlarının İncelenmesi
REKLAM ALANI

ğişik rolleri olduğunu fark etmektedirler. Bir yandan bağımsız olmaya çalışırken, bir yandan da kendilerinden beklenen gelişim misyonlarından olan yakın münasebetler kurma eforuna girmektedir. Üniversite öğrencileri kendi beklentileri ile başka insanların (arkadaşları ve aileleri) beklentilerini karşılama konusunda istikrar kurmaya çalışmaktadırlar. Ayrıyeten, üniversite öğrencileri kendilerini keşfetmeye çalışmakta, bu kendini keşfetme süreci ise vakit zaman benlik saygısında iniş ve çıkışlar yaşamalarına neden olabilmektedir. Ayrıyeten üniversite öğrencilerinin değişen etraf ve kalma yeri üzere şartlara ahenk sağlaması da gerekmektedir. Bu nedenle, üniversite hayatı hem olasılıkları hem de olumsuz hayat şartlarını ve gerilim faktörlerini beraberinde getirmektedir. Sonuçta üniversite öğrencileri yaşadıkları baskı sonucunda öfke, dert ve depresyon üzere kimi ruhsal belirti ve meselelere daha yatkın hale gelebilmektedirler.

Araştırmanın Hedefi:Depresyon üniversite öğrencilerinde epeyce yaygın olduğu ve ömürlerini olumsuz istikamette etkilediği için depresyonun incelenmesi çok büyük ehemmiyet taşımaktadır. Üniversite öğrencilerinin ömür şartları ve gelişim özellikleri dikkate alındığında dış görünümden mutlu olmama, akademik başarısızlık ve kalma yerine ahenk sağlayamama değişkenleri depresyon için en kıymetli risk faktörleri ortasında yer almaktadır. Bu nedenle bu araştırma üniversite öğrencilerinin depresyon seviyelerini cinsiyet, dış görünümden memnuniyet, kalma yeri ve akademik muvaffakiyet değişkenleri açısından incelemek için gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, (1) üniversite öğrencilerinin depresyon seviyeleri nasıldır?, (2) üniversite öğrencilerinin depresyon seviyeleri dış görünümden mutlu olma seviyelerine nazaran manalı olarak farklılaşmakta mıdır?, (3) üniversite öğrencilerinin depresyon seviyeleri akademik başarılarına nazaran manalı olarak farklılaşmakta mıdır?, (4) üniversite öğrencilerinin depresyon seviyeleri cinsiyet ve kalma yerine nazaran manalı olarak farklılaşmakta mıdır?, (5) üniversite öğrencilerinin depresyon seviyeleri dış görünümden şad olma ve akademik muvaffakiyet değişkenleri denetim edildiğinde cinsiyet ve kalma yerine nazaran manalı olarak farklılaşmakta mıdır? Sorularına karşılık aranmıştır.

Araştırmanın Sistemi:Bu çalışma Anadolu Üniversitesi’ne devam eden 440 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. İştirakçilerin 315’i bayan, 123’ü ise erkektir; 102’si birinci sınıf, 105’i ikinci sınıf, 110’u üçüncü sınıf, 123’ü ise dördüncü sınıftır. Araştırma dataları, Beck Depresyon Envanteri, Vücut 90 A. Aykut Ceyhan et. al. Organlarından Memnuniyet Ölçeği ve araştırmacılar tarafından bu araştırma için geliştirilmiş olan Ferdî Bilgi Anketi ile toplanmıştır. Ferdî Bilgi Formu üniversite öğrencilerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, akademik ortalama ve kalma yeri ile ilgili sorulardan oluşmaktaydı. Veri tahlilinde ise bağımsız kümeler için t testi, iki taraflı varyans tahlili ve iki istikametli ANCOVA (Kovaryans) tahlili kullanılmıştır.

Araştırmanın Bulguları:Üniversite öğrencilerinin depresyon seviyelerine ait dağılımın ortalaması 12.63, standart sapması ise 8.21 olarak bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin %25’inin depresyon puanları yedi ve yediden düşük, %50’sinin puanları ise 11’e eşit yahut 11’den düşüktür, %75’inin puanları ise 17 ve daha altında yer almaktadır. Bu sonuçlara nazaran, üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun depresyon seviyelerinin yüksek olmadığı söz edilebilir. Araştırmanın bulguları dış görünümlerinden şad olmayan üniversite öğrencilerinin depresyon seviyelerinin dış görünümünden mutlu olanların depresyon seviyelerinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıyeten akademik başarısızlık yaşayan öğrencilerin depresyon yaşama olasılıkları akademik olarak başarılı olanlara nazaran daha yüksek bulunmuştur. Araştırmanın bulguları üniversite öğrencilerinin depresyon seviyelerinin cinsiyete, kalma yerine ve bu iki değişkenin etkileşimine nazaran manalı olarak farklılaşmadığını ortaya koymaktadır. Kovaryans tahlil sonuçları ise üniversite öğrencilerinin depresyon seviyelerinin dış görünümden şad olma ve akademik muvaffakiyet değişkeni denetim edildiğinde de cinsiyet, kalma yerine ve iki değişkenin etkileşimine nazaran manalı olarak farklılaşmadığını göstermektedir.

Araştırmanın Sonuçları ve Teklifler: Araştırmanın bulguları üniversite öğrencilerinin kalma yeri ve cinsiyetlerinin depresyon seviyelerinde farklılık oluşturmada değerli faktörler olmadığını ortaya koymuştur. Bu faktörler, üniversite öğrencilerinin dış görünümlerinden şad olma ve akademik muvaffakiyet durumları denetim edildiği halde manalı bir farklılığa yol açmamıştır. Öte yandan, üniversite öğrencilerinin dış görünümlerinden mutlu olmaları ve akademik muvaffakiyetleri depresyon seviyelerinde manalı tesirlere sahiptir. Depresyon üniversite öğrencilerinin karşı karşıya kaldığı en kıymetli ruhsal sorunlardan birisi olduğu için üniversite öğrencilerine tesirli ruhsal yardım hizmetleri sunulması gerekmektedir. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin kendini kabul seviyelerini yükselten, bağlantı maharetlerini ve toplumsal bağlarını geliştiren farklı depresyonla baş etme programları geliştirilebilir. Bu programların tasarlanıp hazırlanmasında ise dış görünümden şad olup olmama ve akademik mevzular da dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın birtakım sınırlılıkları vardır bu nedenle bu araştırma öteki çalışmalarla tekrarlanabilir. Bu araştırmanın iştirakçilerinin sayısındaki sınırlılıktan ötürü, üniversite öğrencilerinin depresyon seviyeleri ile cinsiyet, dış görünümden mutlu olma ve kalma yeri ortasındaki etkileşimler daha büyük çalışma kümeleriyle gerçekleştirilebilir. Üniversite öğrencilerinin depresyonlarını daha detaylı olarak ele almak için nitel çalışmalar yapılabilir.

Kaynak Site İsmi
Hekim Takvimi
https://www.doktortakvimi.com/blog/universite-ogrencilerinin-depresyonlarinin-incelenmesi

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ