05.12.2023 - Safir Şehir Portalı & Firma Rehberi Teması
REKLAM ALANI

Piyasadan haberler

BERA – Grup Şirketlerinden Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.(Şirket) paylarının halka arzına ilişkin olarak yürütülen hazırlık çalışmaları …

Piyasadan haberler
REKLAM ALANI

RLIK MENSUCAT, Kapsamından Çıkarıldığı Endeks: XUTUM, XTUMY, XKOBI, XUSIN, XTEKS, XSKAY, Geçerlilik Tarihi: 31/12/2020

·

BRMEN

Şirket 04/06/2020  tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 29.06.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarını takiben, 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanması neticesinde, Yaşar Küçükçalık dışında başka hiçbir bir teklif gelmemiş olup, pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmak suretiyle yapılan 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da alınan satış kararı çerçevesinde söz konusu taşınmazın son değerleme raporunda bulunan değer üzerinden teklif  veren  Yaşar Küçükçalık’a 55.000.000 TL (KDV Hariç) satışına ve satış bedelinin ortağın Şirketten olan alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsiline ve,  iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir. Bu yetkilendirme çerçevesinde satış işlemleri gerçekleştirilerek tapu devir işlemleri 29.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

·

DERAS

Şirket iştiraki olan Toprak Yenilenebilir San.ve Tic.A.Ş. Güneş enerjisi santralleri (GES) sektöründe yatırım yapmaya karar vermiştir. Bu amaçla sektörün önemli danışmalık firmalarından DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş. ile güneş enerjisi santralleri sektöründe yatırım ve satın alma olanaklarının araştırılması için iş birliği ve danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili yönetim kurulu kararı ve DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.’ yi tanıcı bilgiler KAP’ta paylaşılmıştır.

·

ESCOM

İştiraki Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş’den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım strateji doğrultusunda, Servislet Yazılım Anonim Şirketi’ne 375.000 TL yatırım yapılmasına karar verildi.Servislet otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler alanında Pazar Yeri sunuyor.  Servislet.com sitesine entegre ettiği randevu modülü ile araç sahiplerine kolaylık sağlarken servis noktalarının randevu ve satış süreçlerini de kolaylaştırıyor. Halen Türkiye genelinde 650 noktada hizmet veren Servislet, bu sayıyı 1.000 noktaya çıkartmayı hedefliyor.

·

ESCOM

18.12.2020 tarihli şirket genel kurulunun 6.maddesinde, Startupmarket Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi’ne %12 hisse karşılığında 600.000 TL yatırım yapılmasına karar verilmiş, bu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu görevlendirilmişti.Şirket Genel Kurul kararı doğrultusunda, Startupmarket Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi ile  %12 hisse karşılığında 600.000 TL yatırım sözleşmesi imzalanmıştır.Dünyada son dönemde giderek önem kazanan ve 03.10.2019 tarihli SPK tebliği ile Türkiye’de yasal zemine kavuşan kitlesel fonlama yöntemi ile özellikle teknoloji girişimlerine sermaye sağlamak üzere kurulan StartupMarket Kitlesel Fonlama Platformu, ilk yılında 100 girişimi kendi geliştirdiği online platform üzerinden yatırımcılarla buluşturarak, Türkiye ekonomisi ve ekosistemine dinamizm kazandırmayı hedefliyor.

·

ESCOM

Şirketin 25.09.2020 tarihli Genel Kurul toplantısı 19. Maddesinde, %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi’nin öncelikle GSYO’ya dönüştürülmesi, sonrasında halka arz edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına  karar verilmişti.Genel kurul kararı uyarınca gerekli hazırlıklar yapılmış ve Alesta  Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş’nin GSYO’ya dönüştürülmesi için  30.12.2020 tarihinde SPK’na başvuru yapılmıştır.

·

ESEN

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve Halka Arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 11 adet Güneş Elektrik santralini satın almak üzere, Özyer Group (Hasan Özyer ve Ömer Özyer) ile satış sözleşmesi imzalamıştı.Bu satın almanın toplam bedeli 13.625.000 USD (On Üç Milyon Altı Yüz Yirmibeş Bin Amerikan Doları) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan şirketlerin piyasa borçları ve banka borçları kapatılmıştır. Bu satın alma 11.036.250 USD karşılığı Euro tutarında 7 yıl vadeli banka kredisi ile finanse edilmiş, kalan 2.588.750 USD tutar özkaynaklardan karşılanmıştır. Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri Afyon’da işletmede olup toplam kurulu güçleri 12.275 kWp’tir.Bu satnraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 20 milyon kWh üretim, 2.660.000 USD satış geliri ve yaklaşık 2.500.000 USD net gelir beklenmektedir.Bu satın alma ile birlikte, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.’nin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %36.34 artarak, 46.060 kWp güce ulaşmıştır.

·

ISBIR

Bağlı Ortaklık İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, KORGUN/ÇANKIRI Organize Sanayi Bölgesi’nde 4.217 m2 alan üzerinde 1.200 m2 kapalı alanlı “Paket Yay Üretim Tesisi” kurmak için, sanayi parseli tahsisatı almıştır. Projenin 2021 mart ayında bitmesi planlanmaktadır.

·

JCRAV,  TCZ, TCZB

JCR Eurasia Rating,Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘A-1+ (Trk), görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan ‘BB+’/Negatif’ olarak belirlenmiştir.

·

RYGYO

Şirketin 30/12/2020 tarih ve 608 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda;Kocaeli İli Gebze İlçesi Balçık Mahallesi 379 Ada 7 Parsel üzerinde bulunan Selim Keleş (%50) ve Süleyman Keleş (%50)’e ait 9.364,62 m2’lik ortak mülkiyetli arsa 9.488.566,20-TL bedel ile peşin olarak satın alınmıştır. Söz konusu arsa üzerine, Mevcut ve Yeni Müşteriler için toplam 2 kattan oluşan yaklaşık 17.000 m2’lik lojistik depo yapılması planlanmaktadır.

·

RYSAS

Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) Madde 16- Maddi Duran Varlıklar Standardı’na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin arazi, arsa ve binaların değerlemeleri sonuçlanmış olup, değer artışı yaklaşık 300 milyon TL olacaktır. Söz konusu değer artışının kesin rakamı ve Özkaynaklara etkisi, kamuya açıklanacak 31/12/2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alacaktır.

·

SANFM

%50 pay sahibi olduğu Almanya merkezli bağlı ortaklığı Sanifoam GmbH’ın 50.000 Euro olan mevcut sermayesinin 100.000 Euro’ya çıkarılmasına, sermaye artışının hisse oranında 25.000 Euro bedelinin Sanifoam Sünger San. Tic. A.Ş. tarafından karşılanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ULKAT’ın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

·

SEYKM

Seferihisar Belediye Başkanlığı’nın 30.12.2020 tarihinde yapacağını Resmi Gazete ve ilan portallarında ilan ettiği İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık mahallesi, 1296 ve 1297 ada 1 parsellerdeki taşınmaz satış ihalelerine yatırım amaçlı iştirak edilmiştir. Her iki ihalede de en yüksek teklif diğer katılımcılar tarafından verilmiş olup, ihale komisyonunun kararı beklenmektedir.

·

SMART

Şirketin Genel Müdürü Sn. Serkan Karahanoğlu’nun görevinden kendi isteği ile ayrılma talebinin kabulüne ve 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürlük görevini Sn. Erdoğan Hakan Çelik’in devralmasına,Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Serkan Karahanoğlu’nun 30.12.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK’nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Erdoğan Hakan Çelik’in; Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. İbrahim Şendoğan’ın bugün itibariyle görevinden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise TTK’nın 363. Maddesi uyarınca Sn. Tuğrul Gökçen’in yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,Yapılan görev dağılımı neticesinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin (Temsilen Ali Cem Kalyoncu) Yönetim Kurulu Başkanı; Sn. Erdoğan Hakan Çelik’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Temsilen Ali Cem Kalyoncu)’ nin imzasının yanına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Erdoğan Hakan Çelik ile şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,Karar verilmiştir.

·

SNKRN

Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile KAM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ & GÜVEN-İŞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İŞ ORTAKLIĞI arasında, Elazığ İli Merkez İlçesi, Çatalçeşme Mahallesi, 5.Etap, 281 Adet Konut, 7 Adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları işine ait; Kapalı Devre CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair ticari sözleşme  3.100.000 TL +KDV bedel üzerinden 30.12.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 3 (Üç) Aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman,Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar  ile çalışır durumda  devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’ye  sözleşme gereği iş avansı olarak 930.000 TL avans ödemesi yapılacaktır.

·

VERTU

Şirketin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi  Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin 29.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 10.000.000-TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 10.500.000 TL bedelsiz artırımla 20.500.000-TL’ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 30.12.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirket  5.250.000-TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 5.000.000-TL’den 10.250.000-TL’ye yükselmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Kaynak Site Adı
Hibya Haber Ajansı
https://hibya.com/piyasadan-haberler-31122009.html

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ